Aankoopvoorstel IBA: Scherpschutter tegen kanker

Heren
Ik heb een aankoopvoorstel voor IBA toegevoegd onder Documenten, Andere, Aankoopvoorstellen.
Voorstel voor aankoop aan marktkoers.
Arnold