Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/clcris/public_html/bcmidas/includes/theme.inc on line 170
 Onze Missie | Beleggingsclub Midas

Onze Missie

Beleggingsclub Midas werd in januari 2000 opgericht om de leden in staat te stellen hun kennis en ervaring inzake beleggen op te bouwen en uit te diepen. Het leeraspect staat centraal, maar uiteraard wordt ook winst nagestreefd en zijn de sociale contacten van belang.

Alle gelden die door de leden worden ingebracht in Midas worden beheerd door het geheel der leden, en tenzij anders in de statuten vermeld gebeurt dit met meerderheid van de stemmen.

Midas probeert een actieve beleggingsclub te zijn. Wij hebben geen "slapende leden". De maandelijkse vergaderingen worden bij voorkeur door alle leden bijgewoond. Bovendien wordt elk lid verondersteld een emailadres te bezitten dat vrijwel dagelijks gecontroleerd wordt. Dit is nodig voor de aan- en verkoopvoorstellen die op elk moment door een lid gelanceerd kunnen worden.